logo logo

Historia

Senator Alfons Schulz [archiwum redakcji tygodnika "Pielgrzym", Peplin].

Alfons Wacław Schultz

(Alfons Wacław Schulz, Szulc)

1872–1940; ksiądz rzymskokatolicki, proboszcz parafii Konarzyny i Subkowy k. Tczewa; działacz społeczno-narodowy na Pomorzu; w 1918 delegat na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu; przewodniczący Rady Ludowej na pow. człuchowski; w 1919 szykanowany i więziony przez Niemców; w 1920 członek Komisji Granicznej w Chojnicach wytyczającej przebieg granicy RP; członek Sejmiku Powiatowego w Chojnicach oraz Pomorskiej Izby Rolniczej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany przez gestapo, 9.09.1939 przewieziony z Tczewa do obozu przejściowego w Nowym Porcie (Gdańsk), następnie do obozu koncentracyjnego Stutthof; zamordowany 25.06.1940 (utopiony w wannie przez szefa rewiru).

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XXXVI, Kraków 1995–1996, s. 35–36 (tu: na krótko aresztowany 9.09.1939, zwolniony, ponownie aresztowany 29.02.1940 i wywieziony do obozu); Miron Kłusak, Polscy księża w Stutthofie 1939–1945, „Życie i Myśl”, nr 5, 1968, s. 58, 65; Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Obóz koncentracyjny Stutthof, Gdańsk 1970, s. 267; Wiktor Jacewicz, Jan Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa katolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, Warszawa 1977, z. 2, s. 106; Kto był kim…, s. 546; Henryk Mross, Ksiądz Senator Schulz, „Pielgrzym”, nr 18, 1994, s. 4; Henryk Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 298–299; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.16, 19, 31, 82; informacje Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie z 1994 i 2005 (tu: więziony od września 1939; obozowy akt zgonu i szczegółowy opis morderstwa).