logo logo

Historia

Senator Anna Szelągowska [NAC].

Anna Szelągowska

z domu Paradowska (Paradowska-Szelągowska)

1879-1962; bankowiec; przewodnicząca Polskiego Zjednoczenia Kobiet Pracujących Zawodowo; wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Federacji Kobiet Pracujących Zawodowo (MFKPZ); działaczka międzynarodowego kobiecego ruchu zawodowego i ruchu na rzecz pokoju; publicystka; księgowa w instytucjach bankowych; wieloletni wykładowca księgowości na kursach dla praktykantek handlowych; biegła sądowa w zakresie księgowości; członek Zarządu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Królestwa Polskiego oraz Zarządu Spółdzielczego Banku Przemysłowców i Kupców; 1920–1927 prokurentka Banku Zjednoczonych Ziem Polskich w Warszawie; w składzie delegacji na Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów (1931) i Powszechną Konferencję Rozbrojeniową w Genewie (1932); od 1935 członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejskiego w Warszawie i Komunalnej Kasy Oszczędności, żona Adama Szelągowskiego, prof. UJK.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Działała charytatywnie w Warszawie organizując pomoc dla dzieci mieszkających w ośmiu sierocińcach; organizowała opiekę nad weterankami ruchu kobiecego; uczestniczka powstania warszawskiego (dostarczała medykamenty dla rannych i walczących).

Od 1945 mieszkała w Lublińcu u bratanicy, następnie we Wrocławiu, gdzie pracowała jako księgowa w drukarni państwowej; w 1950 przeszła na emeryturę; od 1951 mieszkała w Otwocku; do 1955 bezpłatnie prowadziła księgowość miejscowego Domu Dziecka; w 1955 wyjechała do Genewy na zaproszenie ONZ  i MFKPZ, uczestniczyła w zebraniach MFKPZ oraz tych sekcji ONZ, które zajmowały się sprawami pracy kobiet; od 1959 przebywała w zakładzie dla nieuleczalnie chorych.

Zmarła 17.05.1962 w Thônex koło Genewy; pochowana na miejscowym cmentarzu.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Chêne-Bourg (Szwajcaria); PSB, Kraków 1980, t. XXV, s. 192–194; t. XLVII, s. 618; „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” nr 149/23.06.1962 (nekrolog); Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, O udziale Polek w międzynarodowym ruchu kobiecym, w: „Pamiętnikarstwo Polskie” nr 1–4/1976, s. 71; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 537–538; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 318–319; Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski, pod red. Arkadiusza Adamczyka, Warszawa-Bełchatów 2009, s. 211; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.304