logo logo

Historia

Senator Artur Dobiecki [NAC].

Artur Dobiecki

1885-1948; ziemianin (majątek Biskupice-Miedźno, pow. Sieradz, Cianowice, pow. Olkusz); 1910–1914 sędzia w Skale (pow. Olkusz); od 1914 radca Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie; członek władz organizacji i stronnictw konserwatywnych, m.in. współwydawca „Gazety Konserwatywnej”.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930;

Senator w latach 1930–1934.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Mieszkał w majątku Cianowice; zaopatrywał i udzielał schronienia partyzantom, pomagał ludności żydowskiej.

W 1945 zrezygnował z możliwości współpracy z władzami komunistycznymi; w końcu 1945 razem z rodziną wyjechał z Polski pociągiem ewakuacyjnym; osiadł w Paryżu.

Zmarł 29.07.1948 w Paryżu; pochowany na cmentarzu Père-Lachaise.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa (sporządzony w 1992 na podstawie francuskiego aktu zgonu z 1948); Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Père Lachaise, Warszawa 1991, s. 25; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 506; Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 1996, t. III, s. 40–41 (tu: informacja o służbie w dywizji gen. Maczka); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 391–392; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s. 117-118; Archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony (sekcja polska), brak informacji o służbie w polskim wojsku od 1945 r.; informacje Urzędu Gminy Skała z 2009; informacje syna Eustachego Dobieckiego z Arlington (USA) z 2010.