logo logo

Historia

Senator August Popławski [NAC].

August Popławski

1878–1944; ziemianin; ekonomista; wiceminister skarbu; literat i publicysta; w kwietniu 1918 wybrany na członka Rady Stanu; członek Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, prezes Zarządu Głównego, a następnie prezes Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego; w 1921 brał udział w pertraktacjach polsko-niemieckich w Paryżu, w 1922 był delegatem MSZ w rokowaniach górnośląskich, a następnie kierował komisją przygotowującą materiały do następnych rokowań z Niemcami.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

3.09.1944 Ciężko ranny w czasie powstania warszawskiego; w polowym szpitalu na ul. Moniuszki 11 amputowano mu stopę; zmarł 11.09.1944 w klasztorze sióstr wizytek w Warszawie, pochowany na podwórzu klasztoru.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w USC Warszawa Śródmieście; PSB, t. XXVII, Kraków 1982, s. 605–607 (tu: zginął w nieznanych okolicznościach we wrześniu 1944 w śródmieściu Warszawy); Kto był kim…, s. 539–540; Robert Bielecki, Żołnierze powstania warszawskiego. Dokumenty z archiwum PCK, t. II, Warszawa 1997, s. 45 (tu: informacja o grobie); Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.22, 31, 221-222; informacje: PCK; sąsiada wdowy po senatorze Cezarego Klanowskiego z Warszawy z 1997.