logo logo

Historia

Senator August Zaleski [NAC].

August Zaleski

1883-1972; minister spraw zagranicznych, dyplomata; prezes Banku Handlowego w Warszawie; prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej; prezes Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie pracownik Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie; 1915–1917 emisariusz propagujący politykę Naczelnego Komitetu Narodowego w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii; 1918 naczelnik wydziału w Departamencie Stanu Królestwa Polskiego, a następnie w MSZ; poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny RP w Grecji i we Włoszech.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wyjechał z Warszawy, dotarł przez Zaleszczyki do Rumunii; 22.09.1939 wyjechał pociągiem z Bukaresztu do Paryża; 30.09.1939 minister spraw zagranicznych w rządzie Władysława Sikorskiego (do 1941); w połowie 1940 ewakuował się wraz z najwyższymi władzami do Londynu; w lipcu 1940 desygnowany na premiera, ustąpił; 1943–1947 szef kancelarii prezydenta Władysława Raczkiewicza.

Pozostał na emigracji w Londynie, 1947–1972 prezydent RP.

Zmarł 7.04.1972 w Londynie; pochowany na cmentarzu Lotników Polskich w Newark koło Lincoln.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Londyn (Westminster); Tadeusz Katelbach, Kartki z pamiętnika (1 września – 6 października 1939 r.), Paryż 1940, s. 77; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 117; Piotr Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999; Ministrowie Polski Niepodległej, Szczecin 2001, s. 446–451; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.100, 181, 191, 360, 410-413