logo logo

Historia

Senator Bolesław Fichna [NAC].

Bolesław Fichna

(Aleksander Bolesław Fichna)

1889–1945; adwokat w Łodzi; w 1910 aresztowany przez Rosjan za działalność niepodległościową; legionista, w 1916 komendant POW w Łodzi, w 1917 aresztowany przez Niemców; w latach 1923–1927 przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; członek Zarządu Głównego Związku Peowiaków; działacz Związku Związków Zawodowych; publicysta.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1919–1922 i 1930–1935.
Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

30.08.1939 wydał odezwę do mieszkańców Łodzi z wezwaniem do walki w wypadku wojny; w 1940 wysiedlony z Łodzi, osiadł w Warszawie; od 1942 działał w kierownictwie Konwentu Organizacji Niepodległościowych, reprezentował go od jesieni 1943 w Społecznym Komitecie Antykomunistycznym „Antyk”; w czasie powstania warszawskiego 21.08.1944 wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen (Oranienburg), wkrótce do Dachau, a na początku września 1944 do Flossenburga, gdzie zginął 22.04.1945 podczas likwidacji obozu.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono sądownie w 1948 w USC Łódź Centrum; Kto był kim…, s. 508–509; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 49–50; Wiktor Cygan, Oficerowie Legionów…, Warszawa 2005, t. I, s. 280–282; Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005, s. 110–117; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.9, 20, 22, 31, 245-246; Internationale Suchdienst w Bad Arolsen nie posiada żadnych danych; informacja Jana Chrzanowskiego z Łodzi z 2006.