logo logo

Historia

Senator Bronisław Krzyżanowski, zdjęcie z legitymacji senatora z 1923 r. [Archiwum Senatu, dar rodziny]

Bronisław Krzyżanowski

1876–1943; adwokat; publicysta; od 1913 w Radzie Miejskiej Wilna; w latach 1918–1919 członek Międzypartyjnego Komitetu Polskiego w Wilnie; uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu (zagadnienia Litwy i Białorusi); w 1921 ekspert przy zawieraniu traktatu ryskiego; członek Komisji Rządzącej Litwy Środkowej; zaangażowany w  rozwiązanie polsko-litewskiego konfliktu w sprawie Wilna, autor projektów rozpatrywanych przez obie strony; do 1938 dziekan Izby Adwokackiej w Wilnie; w 1939 członek Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego.

Działalność parlamentarna

Poseł na Sejm Wileński w 1922 (wicemarszałek).
Poseł w 1922.
Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Do jesieni 1939 prezes Komitetu Polskiego w Wilnie (półoficjalna reprezentacja Polaków na Litwie); kontaktował się z władzami litewskimi i interweniował w wypadku antypolskich zarządzeń; zmarł 17.01.1943 w Wilnie. Pochowany na cmentarzu Bernardyńskim, kwatera XI.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu z Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie; PSB, t. XV, Kraków 1970, s. 600–602; Bronisław Krzyżanowski [syn], Wileński matecznik 1939–1944. Z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej, Warszawa 1988, s. 17–26 i in.; Kto był kim…, s. 525; Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś zachodnia i Litwa wschodnia) w latach 1939–1941, pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza, Warszawa 1995, s. 328; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 253–255; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.166-167; informacja wnuczki Hanny Malkiewicz z Wrocławia z 1996 r.