Historia

Senator Czesław Michałowski [ własność rodziny].

Czesław Michałowski

1885–1941; prawnik, prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie; sześciokrotnie minister sprawiedliwości; od 1912 pracownik Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego; w 1915 sekretarz kancelarii prezesa Trybunału w Warszawie ówczesnych Sądów Obywatelskich, następnie podprokurator; wspierał prace Komisji Kodyfikacyjnej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1936.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 ewakuował się z Warszawy do Kamienia Koszyrskiego, a następnie do Pińska, gdzie w październiku został aresztowany przez NKWD; 27.04.1940 przewieziony z Mozyrza do więzienia w Mińsku (Białoruś); zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, być może wiosną 1940 lub w czerwcu 1941 w Mińsku.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1947 w USC Warszawa (tu: uznany sądownie za zmarłego 8.05.1946); PSB, t. XX, Kraków 1975, s. 648–650; Kto był kim…, s. 54; Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939. „Zachodnia Białoruś” 17.09.1939–22.06.1941, t. I, Warszawa 1998, s. 201, 210 (tu data i miejsce zgonu: czerwiec 1941, Mińsk); Ministrowie Polski Niepodległej 1918–1945, Szczecin 2001, s. 246–249; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 32, 48, 112-113; informacje: Archiwum MSWiA z 2000; syna Jacka Michałowskiego z Warszawy z 1995 i 2007 (tu: zamordowany wiosną 1940).