logo logo

Historia

Senator Edward Morawski [Archiwum Senatu, dar rodziny].

Edward Morawski

(niekiedy: Dzierżykray-Morawski)

1892-1961; ziemianin; dyplomata; 1920–1930 w MSZ, oddelegowany do Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej dla Śląska Cieszyńskiego; 1926–1927 sekretarz Poselstwa RP w Bukareszcie; od 1930 gospodarował w majątku Karmin koło Pleszewa (posag żony).

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W październiku 1939 wysiedlony przez Niemców z rodziną z majątku Karmin na obszar Generalnego Gubernatorstwa; początkowo przebywał u krewnych w Białaczewie, następnie zamieszkał w majątku brata w Plancie koło Opatowa, pracował jako kierownik tartaku w Iwaniskach.

Wrócił do Wielkopolski; pozbawiony majątku dekretem o reformie rolnej; od listopada 1945 kierownik działu rolnego Okręgowego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Poznaniu; następnie w Centrali Nasiennej w Poznaniu; 1950 aresztowany i niesłusznie oskarżony o szpiegostwo na rzecz Francji; 1952 skazany w Poznaniu na 8 lat więzienia (m.in. Młyn, Rawicz, kamieniołomy Piechcin koło Inowrocławia), 1957 uniewinniony decyzją Sądu Najwyższego.

Zmarł 30.08.1961 w Poznaniu; pochowany na miejscowym cmentarzu Winiary przy ul. Łowmiańskiego (kw. C-1, rząd I, grób 24).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; PSB, Kraków 1976, t. XXI, s. 709–710; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 507–508; Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 2004, t. 7, s. 85; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 198–199; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.25, 27, 297; informacje współwięźnia Jerzego Łasia z Warszawy.