logo logo

Historia

Senator Dobaczewski [własność rodziny].

Eugeniusz Dobaczewski

1886–1940; lekarz; pułkownik Wojska Polskiego; legionista, do 1918 komendant POW w Wilnie; publicysta; wiceprezes Klubu Lekarzy Polskich.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1936–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Członek Związku Walki Zbrojnej, redaktor prasy konspiracyjnej; aresztowany na Wileńszczyźnie przy przekraczaniu granicy, wydany Niemcom (przez Rosjan lub Litwinów); prawdopodobnie więziony w Tylży (czerwiec 1940); 1 września lub 11 listopada 1940 rozstrzelany w obozie pracy w Działdowie.

Zobacz na mapie

Źródła

Stanisław Lorentz, Album wileńskie, Warszawa 1986, s. 26 i in., Kto był kim…, s. 506; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 389–390; Wiktor Cygan, Oficerowie Legionów…, t. 1, Warszawa 2005, s. 221–222; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.20, 31, 90; informacje: Towarzystwa Opieki nad byłym Obozem Karnym w Działdowie z 1997; współwięźniów: Zygmunta Augustowskiego z Warszawy z 1995, Henryka Żuka z Warszawy z 1997, Zbigniewa Jaworskiego ze Szczecina z 1997; bratanka Sławomira Dobaczewskiego z Warszawy z 1997.