logo logo

Historia

Senator Feliks Bolt [własność rodziny].

Feliks Bolt

1864–1940; ksiądz rzymskokatolicki, proboszcz parafii Srebrniki k. Kowalewa Pomorskiego; propagator spółdzielczości, specjalista od spółek handlowych; organizator, następnie wiceprezes i sekretarz Centralnego Towarzystwa Rolniczego dla Prus Zachodnich; członek Patronatu Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, współpracownik ks. Piotra Wawrzyniaka; członek Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (1918–1919); prezes Rady Wojewódzkiej Związku Ludowo-Narodowego (późniejsze Stronnictwo Narodowe) w Toruniu.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1920–1922.
Senator w latach 1922–1927 i 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany przez gestapo 24.10.1939 w Srebrnikach, więziony w Dębowej Łące i Chełmnie; od 21.03.1940 w obozie koncentracyjnym Stutthof (nr obozowy 9234), gdzie zmarł 7.04.1940.

Zobacz na mapie

Źródła

Przemianujmy Stutthof na Boltowo, „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej”, dodatek miesięczny „Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 4, 1943, s. 8–10; Miron Kłusak, Polscy księża w Stutthofie 1939–1945, „Życie i Myśl”, nr 5, 1968, s. 55, 62; Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Obóz koncentracyjny Stutthof, Gdańsk 1970, s. 259; Wiktor Jacewicz, Jan Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, z. 2, Warszawa 1977, s. 31; Józef Borzyszkowski, Feliks Bolt, w: Ludzie Pomorza lat 1920–1939. Szkice biograficzne, Gdańsk 1977, s. 7–11; Zbigniew Stromski, Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275–1980, Bydgoszcz 1986, s. 43; Józef Borzyszkowski, Ksiądz senator, „Pielgrzym” nr 22, 1991, s. 14, 16; Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk 1992, s. 136–138; Kto był kim…, s. 499–500; Henryk Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 20–21; Nadanie imienia księdza senatora Feliksa Bolta Publicznej Szkole Podstawowej w Barłożnie, jednodniówka z 10.11.1996; Gertruda Szarmach, Piotr Kawczyński, Ksiądz Feliks Bolt patron Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłożnie, [Barłożno 1996]; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 185–186; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.16, 19, 31, 36-37, 70; informacje: Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie z 1994; Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie z 1996; krewnych: Marii Bolt z Sopotu z 1996 i Adama Bolta z Gdańska z lat 1996–1997; Józefa Borzyszkowskiego z Gdańska z 1996.