logo logo

Historia

Franciszek Lipiński

1883-1951; kapitan WP; przewodniczący zarządu organizacji miejskiej OZN w Krakowie; na pocz. XX w. zaangażowany w działalność niepodległościową, relegowany z uczelni; od 1905 w Organizacji Bojowej PPS, organizator i pierwszy komendant Związku Walki Czynnej w Krakowie; 1911 aresztowany przez Rosjan, skazany na 10 lat katorgi, zwolniony 1917; od 1919 wykładał w Szkole Podchorążych w Warszawie; od 1922 pracował w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym; od 1928 kierownik organizacji łódzkiej BBWR, od 1931 poznańskiej, a od 1933 wiceprezes Rady Wojewódzkiej BBWR w Krakowie; od 1935 prezes Towarzystwa Pomocy Polonii Zagranicznej.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1930–1935;

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Uczestnik konspiracji, oficer w Biurze Informacji i Propagandy – VI Oddziału Komendy ZWZ-AK; pracował w Wojskowym Biurze Historycznym.

Mieszkał w Szczawnie Zdrój.

Zmarł 18.02.1951 w Szczawnie Zdroju; nie udało się ustalić miejsca pochowania.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Szczawno Zdrój; Grzegorz Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 68, 371; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 528; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 353–354; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczypospolitej 1922–1939, Kraków 2007, s. 152–154, 213; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.59, 146-147, 154; informacje krewnej Anny Jastrzębskiej z Nedenes (Norwegia) z 2011.