logo logo

Historia

Senator Franciszek Plocek [własność rodziny].

Franciszek Plocek

1894-1980; rolnik we wsi Retkinia koło Łodzi; prezes Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych na pow. łódzki; współorganizator POW w pow. łódzkim; w WP do 1922; komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Retkini; radny Rady Gminnej gminy Brus; członek Sejmiku Powiatowego w Łodzi (m.in. przewodniczący); członek zarządu Izby Rolniczej w Łodzi.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1930–1935;
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku okupacji bezinteresownie dostarczał żywność licznym osobom mieszkającym w Łodzi, w tym Żydom; 1942 aresztowany przez Niemców, więziony (3 miesiące); wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, do Witowa koło Piotrkowa Trybunalskiego; członek konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego.

Prowadził swoje gospodarstwo rolne; radny Powiatowej Rady Narodowej w Łodzi; członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego (w 1954 skreślony z listy członków ZSL, przywrócony 1957); przewodniczący Zarządu Powiatowej Spółdzielni Handlowej „Rolnik”.

Zmarł 23.10.1980 w Łodzi; pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim parafii Najświętszego Serca Jezusowego – ul. Retkińska (kw. II, grób 737).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Łódź; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 539; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 384–385; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.46, 47, 452-454; informacje wnuka i żony wnuka: Jerzego i Marzeny Plocków z Łodzi z 2010.