logo logo

Historia

Senator Henryk Jędrusik [własność rodziny].

Henryk Jędrusik

1895-1972; nauczyciel, pedagog; działacz oświatowy i związkowy (ZNP); publicysta; 1918 delegat rządu lubelskiego na Zagłębie Dąbrowskie; 1919 członek Rady Naczelnej PSL; 1927–1939 organizator i kierownik szkoły eksperymentalnej w Gnaszynie koło Częstochowy; od 1926 kierował wyższymi kursami nauczycielskimi; członek powiatowej Rady Szkolnej w Częstochowie; przewodniczący Wydziału Obrony Prawnej ZG ZNP; organizator wojewódzkiej sieci teatrów dziecięcych, bibliotek i ogródków jordanowskich; ojciec Kaliny Jędrusik, aktorki.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Prowadził oddział konspiracyjnego liceum i gimnazjum w Bartkowicach koło Częstochowy.

1945–1949 kierownik Szkoły Podstawowej w Gnaszynie; kierownik internatu; 1949–1950 nauczyciel w korespondencyjnym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych Związku Młodzieży Polskiej; kierownik grupy metodyczno-przedmiotowej w zakresie biologii; nauczyciel w I Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Łodzi.

Zmarł 23.12.1972 w Warszawie; pochowany na Cmentarzu Komunalnym (Powązki Wojskowe) w Warszawie (kw. C 21-2-6).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Ochota; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 518; Maciej Jędrusik, Henryk Jędrusik. Wspomnienie, w: „Gazeta Wyborcza. Stołeczna” z 23.12.1997 s. 16; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 327–328; t. III s. 436; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.54, 423-424; informacje syna Macieja Jędrusika z Warszawy z 2009.