logo logo

Historia

Jan Kędzior

1880-1955; dyrektor Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Katowicach; dyrektor Wydziału Powiatowego w Katowicach; działacz ludowy i oświatowy, publicysta; do 1907 pomagał w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa we wsi Grzawa (pow. Pszczyna); uczestnik trzech powstań śląskich, więziony; 1907–1924 kierownik Spółdzielni „Rolnik” w Pszczynie; 1918 współorganizator Naczelnej Rady Ludowej; od 1919 organizował Polskie Komitety Plebiscytowe (kierownik akcji plebiscytowej w pow. pszczyńskim); 1922–1924 dyrektor Banku Ludowego w Pszczynie;wiceprezes Zarządu Śląskiej Pomocy Naukowej w Katowicach; od 1918 członek Chrześcijańskiego Związku Ludowego i Chrześcijańskiej Demokracji.

Działalność parlamentarna

Poseł na Sejm Śląski w latach 1922–1929 (wicemarszałek); 1930; 1930–1935 (wicemarszałek).
Senator w latach 1934–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po wybuchu wojny ukrywał się; od 1941 przebywał w Wieliczce, następnie w Krakowie; działacz konspiracyjnego Stronnictwa Pracy, zastępca Okręgowego Delegata Rządu RP na Śląsku.

W 1945 wrócił do Katowic, kierownik administracji w Wydziale Powiatowym; 1946–1950 członek dyrekcji Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Katowicach.

Zmarł 16.09.1955 w Katowicach.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Katowice; PSB t. XII, Kraków 1966–1967, s. 365–366; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 520–521; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 97–98; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.226