logo logo

Historia

Senator Jan Łaszcz ["Parlament RP...",tabl.VIII]

Jan Łaszcz

1862-1952; rolnik, właściciel gospodarstwa w Piotrowicach Małych (pow. Puławy), od 1935 właściciel gospodarstwa w Złojcu (pow. Zamość); prezes Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Nałęczowie, członek ZG Centralnego Towarzystwa Rolniczego; organizator szkółek ludowych; prezes Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Nałęczowie, członek ZG Centralnego Towarzystwa Rolniczego; skarbnik gminnej kasy pożyczkowej w Markuszowej i Stowarzyszenia Spożywców w Piotrowicach Małych.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1942 wysiedlony przez Niemców, ze Złojca wyjechał z rodziną i zamieszkał w Piotrowicach Małych (liczył 80 lat); syn Józef zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Wiosną 1945 powrócił z rodziną do Złojca, pomagał rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa, kilkakrotnie przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w Zamościu; syn Piotr został aresztowany przez NKWD (1945), zginął w miejscowości Oksza(?) (ZSRR).

Zmarł 25.09.1952 w Złojcu; pochowany na cmentarzu parafialnym w Nieliszu.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Wysokie; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 529; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 386; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s. 25, 176-177; informacje wnuków: Kazimierza Łaszcza ze Złojca z 1996, Danuty Wójcik z Lublina z 2010 i Barbary Jakubczyk ze Złojca z 2011.