logo logo

Historia

Senator Josef Spickemann [Parlament RP…, tabl. XXX].

Josef Spickermann

(Józef Spickerman)

1870-1947; mistrz stolarski, przedsiębiorca; działacz mniejszości niemieckiej; publicysta; od 1909 prowadził działalność handlową; w 1922 we wsi Błoto (ob. część Łodzi) założył firmę budowlaną oraz wytwórnię mebli; radny gminy Błoto, sekretarz Rady Miejskiej w Łodzi; członek Rady Nadzorczej Banku Spółek Niemieckich w Polsce; członek Komisji Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1919–1922; 1922–1927;

Senator w latach 1928–1930; (1930 wybrany ponownie, zrezygnował z mandatu).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po rozpoczęciu okupacji ziem polskich przez Niemców zadeklarował niemiecką przynależność narodową (volkslista); 23.11.1943 akces do NSDAP, członek od 1944; prowadził działalność gospodarczą do stycznia 1945, do tego czasu był też starszym Cechu Stolarzy w Łodzi.

W styczniu 1945 wyjechał razem z cofającym się frontem niemieckim na zachód; osiadł na terenach radzieckiej strefy okupacyjnej (późniejsza NRD).

Zmarł 22.03.1947 w Lipsku (Niemcy); pochowany na miejscowym cmentarzu Południowym (kw. XXIV, grób rabatowy 579).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Lipsk (Niemcy); PSB, t. XLI, Kraków 2002, s. 83–85; Mads Ole Balling, Von Reval bis Bukarest, Kopenhagen 1991, s. 202–203; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 549–550; Janusz Fałowski, Parlamentarzyści mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Częstochowa 2000, s. 19–20 i in.; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.97