logo logo

Historia

Józef Budzanowski

1886-1948; kołodziej; burmistrz Rypina (1919–1939); od 1914 prowadził warsztat kołodziejski w Rypinie; prezes Izby Rzemieślniczej we Włocławku, a następnie
w Płocku; organizator życia społecznego i gospodarczego w regionie; naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie (1920–1939).

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po wybuchu wojny, w obawie przed aresztowaniem, zamieszkał w Warszawie; żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego.

W 1946 wrócił do Rypina; pracował w Cechu Rzemiosł Różnych w Rypinie; prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa.

Zmarł 5.10.1948 w Rypinie; pochowany na miejscowym cmentarzu.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Rypin; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 501 (tu błędnie: zm. 5.09.1948); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 223–224; Mirosław Krajewski, Dobrzyński słownik biograficzny, Włocławek 2002, s. 95–97; Bogdan Chełmicki, Powiat rypiński w pamiętnikach, Rypin 2005, s. 247 i in.; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.25 124; informacje krewnych Andrzeja Budzanowskiego, Bogdana Budzanowskiego z Warszawy i Teresy Budzanowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego z 2008.