logo logo

Historia

Józef Dudek

1870-1950; rolnik w Sokolnikach (pow. lwowski); 1924–1928 radny i wójt gminy; członek PSL.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1929–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Mieszkał i pracował w Sokolnikach.

13.06.1946 razem z rodziną przesiedlony na Ziemie Zachodnie, zamieszkał w Osieku pod Oławą.

Zmarł 3.11.1950 w Osieku; pochowany na miejscowym cmentarzu.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Oława (tu ur. 1870); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 507 (tu ur. 1871); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 432–433;Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.24, 144-145; informacje córek Zofii i Anny Dudek z Ziębic z 1998 i Wojciecha Reczucha z Niemczy z 1997.