logo logo

Historia

Senator Józef Godlewski [własność rodziny].

Józef Godlewski

1890-1968; ziemianin (majątek Synkowicze pow. Słonim); dyrektor Kasy Komunalnej w Słonimiu; wiceprezes Urzędu Rozjemczego w Słonimiu, ławnik Urzędu Rozjemczego w Nowogródku; publicysta; od 1914 służył w armii rosyjskiej; w czerwcu 1917 współorganizator i uczestnik Zjazdu Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie, współorganizator polskich formacji wojskowych w Rosji; do 1921 służył w WP m.in. jako adiutant ministra spraw wojskowych; w czasie wojny bolszewickiej (1920) w wywiadzie na terenie Ukrainy; działał w licznych organizacjach ziemiańskich i producentów rolnych.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

2.09.1939 zapewne uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Senatu; 5.09.1939 wyjechał samochodem z Warszawy do swojego majątku; 6.11.1939 wyjechał z żoną i dziećmi na Litwę, w styczniu 1940 przez Rygę, Sztokholm i Brukselę dotarł do Paryża; od stycznia 1940 w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, m.in. w obozie Coëtquidan; w październiku 1940 przybył do Wielkiej Brytanii, do 1942 w służbie kwatermistrzowskiej; członek Komisji Środkowej Europy; 1942–1949 prezes Rady Naczelnej Związku Ziem Północno-Wschodnich RP; w 1943 spiker w radiu BBC; w marcu 1944 uczestnik audiencji udzielonej grupie byłych parlamentarzystów przez prezydenta RP Władysława Raczkiewicza; jeden z sygnatariuszy apelu z lutego 1945 byłych polskich parlamentarzystów do członków obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie decyzji dotyczących Polski podjętych w trakcie konferencji w Jałcie.

Mieszkał w Londynie; 1946–1950 wydawca emigracyjnego tygodnika „Lwów i Wilno”; od 1949 lektor języków obcych w szkołach angielskich; wiceprezes Głównego Komitetu Wykonawczego Skarbu Narodowego; 1958–1963 wiceprezes II Rady RP; prezes Związku Ziem Wschodnich RP, działacz Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Zmarł 3.06.1968 w Londynie; pochowany na miejscowym cmentarzu North Sheen.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kensington (Wielka Brytania); Kazimierz Okulicz, O Józefie Godlewskim, w: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” nr 193/13.08.1968, s. 2; Józef Godlewski, Na przełomie epok, Warszawa 1990; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 511; Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995, s. 423; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 123–124; Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, t. II, Wrocław 2004, s. 274 i in; Jarosław Maciej Zawadzki, Domownicy i słudzy. Przedwojenni senatorowie o służbie, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim, Lublin 2012, s. 518–523; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.388-389; informacje z 2011 córki Izabelli Godlewskiej de Aranda z Londynu.