logo logo

Historia

Senator Józef Kruk [Parlament RP…, tabl. XVII].

Józef Kruk

1879-1964; nauczyciel; sekretarz Wydziału Powiatowego w Jędrzejowie (1921–1939); regionalny popularyzator kółek rolniczych i spółdzielczości; od 1916 w POW; sekretarz Inspekcji Szkolnej w Jędrzejowie (1917–1918); komisarz ludowy (starosta) powiatu jędrzejowskiego (1918–1919) i zastępca starosty (1919–1921).

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1938–1939;
Senator w latach 1922–1923.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny usiłował dostać się do Warszawy, ale nie udało się; w czasie wojny pracował w Związku Gmin w Jędrzejowie; przewodniczący RGO w Jędrzejowie z ramienia Delegatury Rządu RP na Kraj (Referat Opieki Społecznej), kierował akcją opieki nad potrzebującymi na terenie powiatu (głównie dożywianie); syn senatora Ryszard zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Przewodniczący Powiatowego Komitetu Opieki w Jędrzejowie; dyrektor Kasy Komunalnej w Jędrzejowie; pod koniec życia pracował w miejscowym Banku Rolnym.

Zmarł 17.02.1964 w Jędrzejowie; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym Świętej Trójcy.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Jędrzejów; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 210–211; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 524; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 233; Tadeusz Stolarski, Znani i nieznani ziemi jędrzejowskiej, Słupia Jędrzejowska – Włoszczowa 2009, s. 129–130 (tu: data ur. 1879 na podstawie aktu urodzenia z AP Kielce); Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.200, 322-323; informacje syna Bolesława Kruka z Kielc z 2009 i 2010.