logo logo

Historia

Senator Julian Tatomyr [własność rodziny].

Julian Tatomyr

1883-1946; ksiądz ukraińskiego kościoła greckokatolickiego; proboszcz we wsi Łąka nad Dniestrem (pow. Sambor); aktywny działacz oświatowy, spółdzielczy i UNDO.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928-1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny opuścił tereny zajmowane przez wojska radzieckie; 1939–1941 kierował Ukraińskim Komitetem Pomocy w Przemyślu; 30.06.1941 uczestniczył we Lwowie w uroczystości proklamowania niepodległej Republiki Zachodniej Ukrainy i powrócił na stanowisko proboszcza we wsi Łąka; latem 1944 wyjechał z rodziną razem z cofającym się frontem niemieckim; przez Słowację i Węgry dotarł do Austrii.

Na emigracji w Austrii, pisał wspomnienia.

Zmarł 26.03.1946 w Salzburgu; pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym; w 1974 doczesne szczątki rodzina ekshumowała i przewiozła do USA, spoczywa na St. Mary Ukrainian Catholic Cemetary, Fox Chase Pensylwania.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z ukraińskiej parafii greckokatolickiej w Salzburgu; Enciklopedia ukrainoznavstva, Paryż–Nowy Jork 1976, t. 8, s. 3141; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 554; Andrew Melnyk, My grandfather’s mill, [b.m.w.] 2008, s. 112 i in.; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.78; informacje krewnego Andrew Melnyka z Kanady z 2012.