logo logo

Historia

Juliusz Makarewicz

1872-1955; profesor prawa karnego; rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; prezes Związku Profesorów Wyższych Uczelni i Polskiego Związku Inteligencji; członek Trybunału Stanu; od 1894 pracował w Sądzie Krajowym w Krakowie; wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; od 1928 członek PAU; członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, współtwórca kodeksu karnego z 1932 (obowiązywał do 1969).

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1925–1927; 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po wybuchu wojny pozostał we Lwowie, pomagał uchodźcom; 1939–1941 (pierwsza okupacja radziecka) nie przyjęto go do pracy na uniwersytecie we Lwowie, szczegółowe losy bliżej nieznane; 1941–1944 (okupacja niemiecka) uczestniczył w tajnym nauczaniu akademickim, prowadził wykłady i seminaria we Lwowie.

3.01.1945 aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie, a następnie zesłany do obozu w Krasnodonie (do 8.09.1945); po zwolnieniu powrócił do Lwowa; 1947–1954 wykładał na Wydziale Prawa miejscowego uniwersytetu, przemianowanego na Uniwersytet Iwana Franki.

Zmarł 20.04.1955 we Lwowie; pogrzeb odbył się 3 dni później, kondukt pogrzebowy wyruszył spod głównego gmachu uniwersyteckiego; pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w grobie rodzinnym; grobowiec został odrestaurowany w 2008 z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych ze środków przyznanych przez Senat RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Lwów; „Państwo i Prawo”, nr 7-8/1955, s. 252–255; PSB, Kraków 1974, t. XIX, s. 211–213; Edward Skrętowicz, Ostatnie lata życia Profesora Juliusza Makarewicza we Lwowie, w: „Państwo i Prawo”, nr 9/1989, s. 106–109; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 530–531; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 58–59; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.24, 36, 46, 48, 222-223, 277; informacje syna Romana Makarewicza z Hawajów (USA) z lat 1993–1996, Marka Skierczyńskiego z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z 2009.