logo logo

Historia

Senator  Karol Niezabytowski ["Album sterników nawy państwa polskiego", Warszawa 1929, s. 127].

Karol Niezabytowski

1865-1952; ziemianin (m.in. majątki: Bacewicze, Chotów), przedsiębiorca; minister rolnictwa; publicysta; w gimnazjum uczył się w jednej klasie z Józefem Piłsudskim; w prowadzonych majątkach założył lub rozbudował 28 zakładów przemysłu spożywczego i drzewnego; od 1897 sędzia pokoju w Bobrujsku; 1918 w Komitecie Rady Polskiej Ziemi Mińskiej; działacz Związku Ziemian Mińskich i innych ugrupowań konserwatywnych; w wyniku traktatu ryskiego (Mińszczyzna weszła w skład ZSRR) stracił cały majątek.

Działalność parlamentarna

Poseł do rosyjskiej Rady Państwa w latach 1911–1912.
Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od września 1939 na emigracji, prawdopodobnie najpierw krótko w Wielkiej Brytanii, później we Francji i ponownie w Wielkiej Brytanii; wiadomo, że w styczniu 1940 we Francji odbył dłuższe spotkanie z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem.

Mieszkał w Wielkiej Brytanii, publikował wspomnienia.

Zmarł 26.11.1952 w Beckenham (Wielka Brytania, Kent) w domu opieki „Antokol” prowadzonym przez Komitet Obywatelski dla Starszej Inteligencji; pochowany na Elmers End Cemetery (Wielka Brytania).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Beckenham (Wielka Brytania) (uwaga: przed 11.03.1943 w prasie emigracyjnej pojawiła się informacja o zgonie Karola Niezabytowskiego, być może była to pomyłka, podanie niesprawdzonej wiadomości lub doniesienie dotyczyło innej osoby o takim samym imieniu i nazwisku); Xawery Glinka, Ś.p. Karol Niezabytowski, w: „Wiadomości” (Londyn) nr 19/1953, s. 4; PSB, t. XXIII, Kraków 1978, s. 105–107; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 57; Ministrowie Polski Niepodległej 1918–1945, pod red. Marka Baumgarta, Henryka Walczaka i Adama Wątora, Szczecin 2001, s. 273–275; Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, oprac. Jacek Piotrowski, t. I, Wrocław 2004, s. 84 i in.; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 232–233; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.184-185