logo logo

Historia

Kazimierz Bisping

1887–1941; ziemianin (majątek Strubnica, pow. Wołkowysk); do 1917 sekretarz Głównej Cenzury Wojskowej armii rosyjskiej w Moskwie; w latach 1917–1918 członek Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpol) w Moskwie i Bobrujsku; współorganizator I Korpusu Polskiego na Wschodzie; radca Białostockiej Izby Rolniczej; członek Zarządu Głównego Kresowego Związku Ziemian w Wołkowysku.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938 oraz 1938–1939 powołany przez prezydenta RP.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po 17.09.1939 wyjechał ze Strubnicy z najbliższą rodziną; 10 lub 12.10.1939 aresztowany przez NKWD w Wielkich Eysmontach (wydany przez miejscowego proboszcza, u którego się schronił), więziony w Grodnie, od 10.11.1939 w Wołkowysku, od 1.04.1940 w Mińsku (Białoruś), w sierpniu 1940 przewieziony do Moskwy; 3.02.1941 skazany na 8 lat pozbawienia wolności; zesłany na teren Republiki Komi; zmarł 24 lub 25.04.1941 w obozie Kiedrowyj Szor lub 21.04.1941 w obozie Kożwa (Koźwa) n. Peczorą (Siewżeldorłag).

Zobacz na mapie

Źródła

Archiwum MSWiA, akta karno-śledcze w sprawie Kazimierza Bispinga, sygn. B II/380/F (kopia z archiwów rosyjskich); Karol Liszewski [Ryszard Szawłowski], Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Londyn 1988, s. 76; Jędrzej Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991, s. 76 (z nieznanych powodów nazwisko senatora znajduje się na liście osób przebywających w obozie w Kozielsku); Kto był kim…, s. 497; Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956, Warszawa 1995, s. 91–92; Konstanty Rdułtowski, Notatki z wygnania, Warszawa–Wrocław 1996, s. 34, 37–39, 122; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 143–144; t. II, s. 351; Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń–grudzień 1941. Kalendarium, Warszawa 2002, s. 143; Sławomir Kalabarczyk, Z badań nad losami…, s. 165; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.24, 26, 32, 103-104; informacja Ośrodka KARTA z 2007; relacja Szymona Meysztowicza b.d. (tu data i miejsce zgonu: 21.04.1941, Koźwa); informacje: zięcia Erazma Zabiełły z Gdyni z lat 1996–1997; córki Anny Zabłockiej z Wielkiej Brytanii z 1997; syna Józefa Bispinga z Kanady z lat 1997–1998; krewnego Tytusa Bispinga z Krakowa z 1998.