logo logo

Historia

Senator Kazimierz Duch [NAC].

Kazimierz Duch

1890-1954; podpułkownik; prawnik (1919 doktorat); podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej; wicewojewoda krakowski; wiceprezydent Krakowa; publicysta; 1914–1915, 1917–1918 w armii austriackiej; od 1918 w Wojsku Polskim, od 1921 służył w Oddziale III Sztabu Generalnego; od 1922 w Szefostwie Administracji Armii; 1926–1927 starosta w Nowym Sączu; od 1929 dyrektor Departamentu Samorządowego w MSW.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1930–1935; 1935–1938.
Senator w latach  1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Współorganizator tajnego nauczania w Krakowie; jeden z inicjatorów zniszczenia przez grupę PPS-WRN kartoteki krakowskiego Arbeitsamtu w styczniu 1943; ogrodnik w Woli Justowskiej pod Krakowem.

Wykładowca na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Gliwickiej; radca prawny osiedla mieszkaniowego w Woli Justowskiej.

Zmarł 23.11.1954 w Krakowie; pochowany na cmentarzu Rakowickim (kw. XXXVI rząd 23 miejsce 14).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 507; Jerzy Giza, Sądecka gałąź rodziny Duchów, w: „Almanach Sądecki” nr 2/11/1995, s. 8–10; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 430–431; Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. IV, Kraków 1999, s. 49–50; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczypospolitej 1922–1939, Kraków 2007, s. 157–163, 209–210; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.217-218; informacje syna Romana Ducha z 1995.