logo logo

Historia

Senator Krzysztof Radziwiłł, portret namalowany przez Józefa Mehoffera. [własność rodziny].

Krzysztof Radziwiłł

1898-1986; ziemianin-arystokrata (majątek Sichów); publicysta; w 1918 ochotnik w Wojsku Polskim; członek misji wojskowej do admirała Aleksandra Kołczaka; pracownik polskiego poselstwa w Japonii; 1928–1931 prezes Towarzystwa Rolniczego w woj. kieleckim.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939;
Poseł PRL w latach 1947–1952.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Brał udział w kampanii wrześniowej; aresztowany przez Niemców 4.08.1940 prawdopodobnie za działalność patriotyczną i opiekę nad profesorami UJ przybyłymi z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen; więziony w obozach koncentracyjnych: Buchenwald, Majdanek, Gross Rosen, Mauthausen.

1945 zadeklarował zgodę na utratę majątku w wyniku reformy rolnej; 1945–1957 członek Stronnictwa Demokratycznego (SD); 1945 szef protokołu dyplomatycznego w MSZ, radca Ambasady Polskiej w Londynie; 1946–1950 redaktor polityczny dziennika „Kurier Codzienny”, organu SD; 1950–1967 redaktor literacki w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”; tłumacz literatury niemieckiej i rosyjskiej; w 1966 otrzymał rentę specjalną przyznaną przez premiera Józefa Cyrankiewicza.

Zmarł 24.03.1986 w Warszawie; pochowany na cmentarzu w Wilanowie (sektor VI, grób 1503).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa; własnoręczne CV, w: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. III, Warszawa 1969, s. 110; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 542; Krzysztof Radziwiłł, Pamiętniki. Od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio, Białystok 2008; „Uważam Rze. Historia” nr 2/2012, s. 23; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 26, 43, 469-471; informacje córki Anny Radziwiłł z Warszawy z 2008 oraz Andrzeja Rudkowskiego z Kielc z 2011 (autor pracy magisterskiej o Krzysztofie Radziwille, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).