logo logo

Historia

Senator Leon Lempke [własność rodziny].

Leon Lempke

1884-1946; urzędnik; prezes Związku Urzędników Kolejowych; publicysta; od ok. 1901 urzędnik kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim, od 1910 w Warszawie; członek Polskiej Partii Postępowej, brał udział w przerzutach przez granicę zbiegów politycznych i nielegalnej literatury; organizator struktur związków zawodowych wśród urzędników PKP.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Brak szczegółów na temat charakteru jego zaangażowania w ruch oporu, zapewne głównie na terenie Warszawy; wiadomo jedynie: 19.01.1940 uczestnik spotkania przedstawicieli Komendy Głównej OW (KB) z Adamem Czerniakowem w sprawie ruchu oporu na terenie warszawskiego getta; 18.07.1944 uczestnik odprawy Komendy Głównej KB w Warszawie; walczył w powstaniu warszawskim.

Kierownik Wydziału Eksploatacji Centrali Państwowego Przedsiębiorstwa Transportowego.

Zmarł 23.04.1946 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 252-5-25).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; Ankieta „Kuriera Porannego”, w: „Kurier Poranny” nr 125/7.05.1927, s. 3; Hieronim Bajosz, Udział KB w powstaniu warszawskim, w: „Prawo i Życie” nr 14–16/1956, s. 4; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 526; Tadeusz Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta, Warszawa 1995, s. 42; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 325–326; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s. 81-82; informacje krewnego Tadeusza Lempkego z Warszawy z 2010.