logo logo

Historia

Senator Leon Łubieński [własność rodziny].

Leon Łubieński

1861–1944; ziemianin (majątki Kazimierza Wielka i Bełzów); dyplomata; delegat Komitetu Narodowego Polskiego na Ukrainie i Białorusi; uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu, a następnie w konferencji międzynarodowych w Genui i Hadze, gdzie przedstawił m.in. sprawę polskiego mienia zagrabionego przez ZSRR; do 1922 pracownik polskiego poselstwa w Paryżu.

Działalność parlamentarna

Poseł do II rosyjskiej Dumy Państwowej.
Senator w latach 1922–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W chwili wybuchu powstania warszawskiego był ciężko chory; 8.08.1944 wyrzucony z domu przez żołnierzy formacji kolaboracyjnej RONA; 9.08.1944 zastrzelony na Ochocie w Warszawie, w okolicach Zieleniaka.
Syn Franciszek walczył we wrześniu 1939 i zaginął.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1945 w USC Warszawa Ochota; Kto był kim…, s. 529; Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa…, s. 613–614 (tu: zastrzelony 12.08.1944 lub w październiku 1944); Czesław Brzoza, Kamil Stepan, Posłowie polscy…, s. 125–127; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 402–403; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.22, 31, 213; informacje: PCK; Macieja Morawskiego z Paryża z 1996; Marii Woźniakowskiej z Krakowa z 1996; Stanisława Przybyszewskiego z Kazimierzy Wielkiej z 1996.