logo logo

Historia

Senator Ludwik Tyrka [Tadeusz Pęcak, "Poręba Radlna. Dzieje do 1988 r.", Tarnów 1996, s.19]

Ludwik Tyrka

1864-1952; rolnik, wójt gminy Poręba Radlna; zarządzał majątkiem Piotrkowice koło Tarnowa (domena Sanguszków); propagator spółdzielczości; członek Towarzystwa Rolniczego w Krakowie (wydział w Tarnowie); zastępca członka Powiatowego Komitetu Narodowego w Tarnowie (1914); członek rady nadzorczej składnicy kółek rolniczych w Tarnowie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Mieszkał w swoim domu w Piotrkowicach, pomagał dzieciom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Zmarł 30.09.1952 w Piotrkowicach; pochowany na cmentarzu parafialnym w Porębie Radlnej.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Tuchów; „Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1912”, Lwów 1912, s. 983; Tarnów. Dzieje miasta i regionu, Tarnów 1983, s. 194, 228; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 556; Tadeusz Pęcak, Poręba Radlna. Dzieje do 1988 r., Tarnów 1996, s. 18, 74, 92, 96, 131–132 i in.; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczpospolitej, Kraków 2007, s. 130; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.178; informacje wnuczki Zofii Polek z Piotrkowic z 2006 i 2009.