logo logo

Historia

Maksymilian Pluciński

1877-1964; rzemieślnik (siodlarz-rymarz), kupiec; wiceprzewodniczący Związku Zrzeszenia Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce; prowadził warsztat i sklep w Strzelnie (od 1912), następnie w Poznaniu (od 1919); radny Rady Miejskiej Poznania, działacz Narodowej Demokracji.

Działalność parlamentarna

Senator w roku 1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 zatrzymany przez wojska niemieckie jako zakładnik i osadzony w Forcie VII, zwolniony 3.12.1939, wysiedlony 5.12.1939 do Ostrowca Świętokrzyskiego.

W marcu 1945 wrócił do Poznania, nie prowadził działalności publicznej.

Zmarł 22.10.1964 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Sołackim (pole św. Anny, rząd 7, grób 9).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; PSB, Kraków 1981, t. XXVI, s. 752–753; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 539; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 387–388; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 328