logo logo

Historia

Senator Marcin Siekierski [własność rodziny].

Marcin Siekierski

1873-1946; właściciel firmy handlowej w Pobiedziskach, następnie w Środzie Wielkopolskiej (branża włókiennicza); swoją działalność handlową rozpoczął w końcu XIX w., prowadził sklep z artykułami kolonialnymi w Castrop (Westfalia, Zagłębie Ruhry); działacz Związku Polaków w Castrop i Dortmundzie; 1915–1918 wcielony do armii pruskiej.

Działalność parlamentarna

Senator 1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W końcu 1939 pozbawiony firmy handlowej przez Niemców; żył na utrzymaniu dzieci; ojciec m.in. Tadeusza i Zygmunta zamordowanych przez Niemców.

Zmarł 13.06.1946 w Środzie Wielkopolskiej; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Środa Wielkopolska; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 547; Lech Otta, Senator II Rzeczypospolitej, w: „W Kręgu Rodziny Kolegiackiej” nr 5/2005, s.10; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.83;  informacje syna Bonifacego Siekierskiego ze Środy Wielkopolskiej z 2006.