logo logo

Historia

Senator Maria Bartel [własność rodziny].

Maria Bartel

(Bartlowa) z d. Rutkowska

1881-1969; nauczycielka; działaczka niepodległościowa i społeczna; działaczka Ligi Kobiet; od 1914 w organizacjach niosących pomoc legionistom i ich rodzinom; 1918 uczestniczka obrony Lwowa w sekcji sanitarnej; wiceprzewodnicząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet; członek zarządu Unii Polskich Obrończyń Ojczyzny; 1919–1927 radna m. Lwowa; żona Kazimierza Bartla (1882–1941), premiera, matematyka, rektora Politechniki Lwowskiej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Do czerwca 1941 mieszkała we Lwowie; mąż został stracony w lipcu 1941, po zajęciu miasta przez Niemców; wyrzucona z domu, pozbawiona mienia; pracowała w Polskim Komitecie Opieki we Lwowie (odpowiednik RGO) w sekcji opieki nad więźniami.

W maju 1945 zamieszkała w Krakowie; pracownik sekcji opieki nad repatriantami (1945–1948), Inspektoratu Kulturalno-Oświatowego „Czytelnika” (1946–1950); kierowniczka świetlicy oraz bibliotekarka (1950–1957) w Państwowej Szkole Muzycznej w Krakowie.

Zmarła 26.09.1969 w Krakowie; pochowana na cmentarzu Rakowickim (kw. Gd, rząd 8, grób 13).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Krakowie, akta osobowe; Sejm i Senat 1938–1943. V kadencja, Warszawa 1939, s. 391; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 496; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 101–102; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.53, 398; informacje córki Cecylii Bartel z Krakowa z 2008.