logo logo

Historia

Senator Marian Strumilło [własność prywatna].

Marian Strumiłło

1865-1951; adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Wilnie, członek Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie; członek Trybunału Stanu; 1919 delegat Czerwonego Krzyża do Rosji w sprawie wymiany jeńców; dyrektor Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności; członek Zarządu Fundacji im. Montwiłłów (budowa domów opieki społecznej).

Działalność parlamentarna

Senator w roku 1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny, w latach 1939–1940 prawdopodobnie mieszkał w Wilnie, przyjeżdżał do Kowna; o dalszych losach brak danych.

Przebywał w sanatorium dr. Maleckiego w Rabce.

Zmarł 12.01.1951 w Rabce; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym (kw. VI-6-38).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Rabka; PSB, t. XLIV, Kraków 2006, s. 435–436; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 551; Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939–1941, Warszawa-Moskwa 2001, s. 1287, 1293; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.60, 145; informacje Zygmunta Augustowskiego z Warszawy z 1995 i krewnego Zygmunta Buyko z Katowic z 1996.