logo logo

Historia

Senator Michał Grajek [NAC].

Michał Grajek

1883-1947; górnik; prezes Związku Zawodowego Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (ZZP); publicysta; w 1892 wyemigrował z rodzicami do Zagłębia Ruhry; 1898–1918 pracował jako górnik w Mülheim; od 1913 sekretarz Wydziału Rady ZZP w Bochum; w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej; od 1918 mieszkał w Zabrzu; brał udział w trzech powstaniach śląskich i plebiscycie, uczestnik delegacji polskiej na konferencję genewską w sprawie Górnego Śląska; 1926–1934 w Radzie Miasta Katowice; członek Międzynarodowej Federacji Chrześcijańskich Górników z siedzibą w Brukseli.

Działalność parlamentarna

Poseł na Sejm Śląski (wicemarszałek) w latach 1922–1929;

Senator w latach 1928–1930; 1935–1938; 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W czasie okupacji był pod ścisłym nadzorem policji niemieckiej, krótko więziony;

dyrektor ZUS w Katowicach; krótko aresztowany przez NKWD; od sierpnia 1946 wiceprezes ZG Stronnictwa Pracy; od 1947 kierownik wydziału socjalnego Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego;

Zmarł 17.08.1947 w Katowicach; pochowany na miejscowym cmentarzu przy ul. Francuskiej (kw. CI C-577, rząd 17).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Katowice; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 512; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 155–156, t. III, s. 431; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.25, 107; informacje wnuczki Bogumiły Madej z 1997.