logo logo

Historia

Senator Mikołaj Kwaśniewski, portret namalowany przez Wacława Wagnera w 1997 r. [Muzeum Historyczne Miasta Krakowa].

Mikołaj Kwaśniewski

1871–1941; lekarz pułkownik Wojska Polskiego; wojewoda tarnopolski, krakowski i poznański; więziony w warszawskiej Cytadeli za działalność w PPS; legionista (internowany w Beniaminowie); w kwietniu 1939 wybrany na prezesa Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938 (wicemarszałek).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od początku wojny pracował jako inspektor lecznictwa w Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie; przywódca konspiracyjnego SD w Krakowie; 11.01.1941 aresztowany przez gestapo; 21.02.1941 osadzony w obozie Auschwitz, gdzie zmarł po kilku tygodniach (prawdopodobnie w maju 1941).

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XVI, Kraków 1971, s. 342–343 (tu błędna data zgonu: maj 1940); Marian Ciećkiewicz, Krakowska służba zdrowia w czasie okupacji, w: Okupacja i medycyna, t. 5, Warszawa 1984, s. 22; Kto był kim…, s. 170; Jan Bohdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, Wrocław 1997, s. 215–216; Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 3, Kraków 1998, s. 98–99; Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń–grudzień 1941. Kalendarium, Warszawa 2002, s. 20; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 299–300; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczpospolitej (1922–1939), Kraków 2007, s. 144–151; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.19, 31, 106-107; brak potwierdzenia z Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka; informacja wnuka Mariusza Kwaśniewskiego z Zabrza z 1997.