logo logo

Historia

Senator Mikołaj Tworydło ["Sejm i Senat 1938–1943: V kadencja", Warszawa 1939, s. 473].

Mikołaj Tworydło

(Mykoła, Tworidło) Миколa Творидло; Николай Творидло

1884-1952; ukraiński agronom, inżynier; dyrektor szkoły rolniczej w Mukaczewie; członek dyrekcji „Centrosojuzu” we Lwowie (1928–1939); instruktor rolny „Proswity” w Użhorodzie; 1924–1927 dyrektor centrali towarzystwa „Silskyj Hospodar” we Lwowie; radca Izby Rolniczej oraz Giełdy Zbożowo-Towarowej we Lwowie; publicysta.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany przez NKWD (brak szczegółów).

Mieszkał na terenie ZSRR.

Zmarł prawdopodobnie w 1952 we Lwowie; miejsce pogrzebania nieznane.

Zobacz na mapie

Źródła

korespondencja z USC we Lwowie (brak aktu zgonu w latach 1949–1955 na terenie Lwowa); Enciklopedia ukrainoznavstva, Paryż–Nowy Jork 1976, t. 8, s. 3145 (tu: zm. 1952?, Lwów); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 556 (tu: zmarł w 1952 we Lwowie); Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939–1941, w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, pod red. Piotra Chmielowca, Rzeszów-Warszawa 2005, s. 172; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.36, 57, 186