logo logo

Historia

Senator Mojżesz Deutscher [Archiwum Państwowe w Krakowie].

Mojżesz Deutscher

1878–1941; wydawca i redaktor; właściciel żydowskiej spółki wydawniczej „Izrael” w Warszawie i drukarni w Krakowie; członek Rady Gminy Wyznaniowej w Krakowie; członek władz centralnych Agudas Israel.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł w getcie krakowskim 10.03.1941.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Kraków; Kto był kim…, s. 505; Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń–grudzień 1941. Kalendarium, Warszawa 2002, s. 93; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 372; Czesław Brzoza, Żydowska mozaika polityczna w Polsce 1917–1927, Kraków 2003, s. 158; Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX w., Kraków 2006, s. 75–77; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.28, 31, 99; informacja Kamila Stepana z Krakowa z 1996.