logo logo

Historia

Senator Piotr Olewiński [NAC].

Piotr Olewiński

1895-1962; rolnik (dzierżawca majątku); prezydent m. Pińska; harcmistrz RP; członek tajnego Związku Młodzieży Polskiej „Zet”; legionista, internowany w Szczypiornie; popularyzator skautingu i harcerstwa, od 1916 szef Głównej Kwatery Męskiej ZHP (przed 1939 jeden z dwunastu instruktorów harcerskich w kraju, którzy mieli stopień harcmistrza RP); prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Ziem Wschodnich w Brześciu nad Bugiem; do 1939 urzędnik w Ministerstwie Rolnictwa.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930;
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej w Warszawie, prowadził działalność konspiracyjną; był poszukiwany przez gestapo, osiadł w Konstancinie.

Pracował w Państwowych Zakładach Zbożowych w Warszawie, a następnie dorywczo w „Społem” i w wytwórni osłonek do wędlin w Karczewie; działał w harcerstwie; żył w trudnych warunkach materialnych.

Zmarł 10.04.1962 w Konstancinie; pochowany na cmentarzu parafialnym w Skolimowie przy ul. Chylickiej (grób nr 3564).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Konstancin-Jeziorna; PSB, Kraków 1978, t. XXIII, s. 788–789; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 536–537; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 270–271; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.302-303; informacje krewnych: Izabelli Olewińskiej z Warszawy z 2010 i Karola Strasburgera z 2011.