logo logo

Historia

Senator Rudolf Kornke [VII sprawozdanie Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Warszawa 1938, s. 335].

Rudolf Kornke

1884-1958; górnik, kupiec; prezes i komendant główny ZG Związku Powstańców Śląskich; publicysta; od 1904 robotnik w fabryce kwasu siarkowego w Radzionkowie, górnik kopalni „Barbara-Wyzwolenie” w Łagiewnikach, kopalni „Neue Helene” w Szarleju i kopalni „Rosenblumendelle” koło Essen; działacz „Sokoła”; walczył w I wojnie światowej, w armii niemieckiej, 1918 przewodniczący Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Metz; współtworzył POW na Górnym Śląsku; dowódca w trakcie trzech powstań śląskich; 1922–1925 prowadził restaurację w Piekarach Śląskich; współtwórca Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy.

Działalność parlamentarna

Poseł na Sejm Śląski w latach 1930, 1930–1935.
Senator w latach 1935–1938; 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po wybuchu wojny dotarł do Lwowa, gdzie 12.09.1939 współuczestniczył w formowaniu batalionu powstańczego (ok. 1000 ochotników); na wieść o agresji sowieckiej wyjechał z Polski i przez Rumunię udał się na Bliski Wschód, następnie przebywał na południu Afryki, pracował m.in. na plantacjach tytoniu; od września 1939 poszukiwany niemieckim listem gończym.

Po powrocie w 1947 do Polski podjął pracę w „Centrostalu” we Wrocławiu (1947–1949), a następnie w Zabrzańskich Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych (1949–1956); prowadził kiosk Związku Inwalidów Głuchoniemych „Odrodzenie” w Chorzowie; od 1957 rencista.

Zmarł 24.04.1958 w Chorzowie, pochowany na cmentarzu parafii św. Jadwigi w Chorzowie; w końcu lat osiemdziesiątych grób został splantowany.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Chorzów; Sonderfahndungsbuch Polen, Berlin [1939], s. 75; PSB, t. XIV, Kraków 1968–1969, s. 89; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 523; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 173–174; Zdzisław Janeczek, Nasz człowiek w powstaniu!, w: „Nowe Zagłębie” nr 2/2009, s. 24–26; Zdzisław Janeczek, Poczet dowódców powstań śląskich 1919–1920–1921. Wybrane sylwetki, Katowice 2009, s. 227–234, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 258-259