logo logo

Historia

Stanisław Kelles-Krauz

1883-1965; doktor nauk medycznych, major – lekarz WP; publicysta; społecznik; od 1904 członek PPS; 1915–1919 ordynator szpitala Św. Kazimierza w Radomiu; 1919–1922 w Wojsku Polskim; do 1939 członek Rady Miejskiej w Radomiu (1927–1930 przewodniczący); naczelny lekarz Kasy Chorych w Radomiu; prezes Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Radomiu.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmobilizowany we wrześniu 1939, aby zorganizować szpitale polowe w okolicach Zamościa i Łucka; 10.11.1939 aresztowany w Radomiu przez Niemców jako zakładnik, zwolniony; 16.06.1940 ponownie aresztowany, 17.07.1940 wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen (nr obozowy 27836), gdzie wyznaczony na lekarza, niósł pomoc współwięźniom; na terenie obozu współpracował m.in. z senatorem Stefanem Sołtykiem; uwolniony 2.05.1945.

Po uwolnieniu pracował w szpitalu wojskowym w Lubece; jesienią 1945 powrócił do Radomia; członek Rady Naczelnej PPS; 1946–1954 poseł nadzwyczajny RP i minister pełnomocny w Danii; w 1948 brał udział w Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS, członek PZPR; uczestnik Międzynarodowego Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu (1948); od 1954 mieszkał w Warszawie; od 1954 wiceprezes ZG PCK; wiceprezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; członek Rady Naczelnej ZBoWiD.

Zmarł 24.01.1965 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. 308-2-3).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; PSB, Kraków 1966–1967, t. XII, s. 332–333; Maria Kelles-Krauzowa, Moje życie, w: „Współczesność” nr 1/1970, s. 6–7; Elżbieta Jackiewiczowa, Kelles-Krauzowie, tamże; Znani i nieznani ziemi radomskiej, Radom 1980, s. 94–96; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, t. 3, s. 141–143; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 520; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 93–95; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 41, 54, 332-334; informacje Edwarda Pawelca z Janowca nad Wisłą z 1996; spuścizna w: Archiwum Państwowe w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.