logo logo

Historia

Stanisław Osiecki

1875-1967; minister reform rolnych, minister przemysłu i handlu; 1898–1921 księgowy, a następnie dyrektor jednej z fabryk firmy „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” w Warszawie; publicysta prasy ludowej, m.in. „Zarania”; popularyzator sportu i turystyki, taternik, współorganizator Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906); 1907 aresztowany przez władze carskie i więziony w twierdzy brzeskiej za działalność niepodległościową; działacz Towarzystwa Kółek Rolniczych; 1915 wspierał zjednoczenie organizacji chłopskich na terenie zaboru rosyjskiego i powstanie PSL; członek Centralnego Komitetu Narodowego (1915), od 1917 komisarz Straży Obywatelskiej; uczestnik tworzenia rządu ludowego w Lublinie w listopadzie 1918; członek rad naczelnych PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast” (od 1921), SL (od 1933); prezes Związku Polskich Związków Sportowych; 1932–1935 kierownik Filii Elektrowni Warszawskiej.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1919–1922 (wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego); 1922–1925 (wicemarszałek);
Senator w roku 1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 komisarz Straży Obywatelskiej obszaru Żoliborz–Bielany; od lutego 1940 należał do konspiracyjnego Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego (od czerwca 1940 do 1944 na jego czele).

W składzie naczelnych władz PSL; członek polskiej delegacji na I sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Londynie (1946); 1946–1947 członek KRN, od 1947 poseł na Sejm, 1950 zrzekł się mandatu i wycofał się z życia politycznego.
 
Zmarł 12.05.1967 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 184-4-1).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Żoliborz; PSB, Kraków 1979, t. XXIV, s. 326–328; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 301; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 59; Ministrowie Polski Niepodległej 1918–1945, Szczecin 2001, s. 289–290; Tadeusz Tulibacki, Stanisław Osiecki, w: „Gazeta Wyborcza” (dodatek stołeczny) nr 164/16–17.07.2005, s. 8; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 280–281; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.41, 54, 357-359; informacje syna Jacka Osieckiego i córki Marii Kuminek z Warszawy z 2010.