logo logo

Historia

Senator Stanisław Skoczylas [NAC].

Stanisław Skoczylas

1875-1968; inżynier górniczy i hutniczy, profesor, rektor Akademii Górniczej w Krakowie; wiceprezydent Krakowa; pracował w różnych kopalniach soli, m.in. jako inżynier maszyn i warsztatów kopalni w Wieliczce (od 1907); od 1915 kierownik Departamentu dla Spraw Salin w Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie; od 1919 dyrektor Państwowych Zakładów Salinarnych w Małopolsce; radny m. Krakowa.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935; 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Przez Rumunię, Jugosławię i Francję dotarł do Wielkiej Brytanii w 1940; podjął starania, aby umożliwiono polskim studentom ukończenie studiów technicznych na uczelniach brytyjskich; w 1942 współzałożyciel polskiej wyższej uczelni technicznej w Londynie, wykładowca.

Członek Rady Naukowej Polish University College w Londynie; w 1956 wycofał się z życia zawodowego i zamieszkał u rodziny w Swansea w Walii; w 1967 przeprowadził się do Welwyn Garden City pod Londynem.

Zmarł 8.01.1968 w Welwyn Garden City pod Londynem; pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kw. pas 26).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Hatfield (Wielka Brytania); PSB, t. XXXVIII, Kraków 1998, s. 213–214; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 548; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II RP, Warszawa 2007, s. 170–173, 214–215; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.378-379