logo logo

Historia

Stanisław Tor

(Stanisław Thor)

1880–1941; prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni; dyrektor firmy „PAGED”  (Polska Agencja Eksportu Drewna); w latach 1923–1929 dyrektor handlowy gazowni warszawskiej; działacz spółdzielczy; publicysta; członek Kół Bojowych PPS, więziony na Pawiaku i w warszawskiej Cytadeli; legionista; radny m. Warszawy; w 1919 wyznaczony na wiceprezydenta Warszawy (zrzekł się).

Działalność parlamentarna

Senator w 1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od października 1939 w Warszawie; pracownik Spółdzielni Spożywców „Społem”; zmarł 9.01.1941 w Warszawie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Warszawa Śródmieście; nekrolog, „Nowy Kurier Warszawski”, nr 8, 1941, s. 4; Stanisław Łoza, Czy wiesz, kto to jest?, Warszawa 1938, s. 754–755; Kto był kim…, s. 555; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s. 96; informacje: Kamila Stepana z Krakowa z 1996; bratanicy Eugenii Brzęckiej z Opola z 2006.