logo logo

Historia

Senator Stefan Lelek [Archiwum Senatu, dar].

Stefan Lelek

(poprzednie nazwisko Sowa)

1885–1940; sędzia, m.in. Sądu Apelacyjnego w Lublinie; kapitan Wojska Polskiego; aresztowanyz a działalność w PPS (spisek we Władywostoku), zbiegł z więzienia i przedostał się na Daleki Wschód; w latach 1908–1913 przebywał m.in. w Japonii, Chinach, Australii i USA (tu studiował); działacz legionowy, członek POW; jeden z założycieli Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.

Działalność parlamentarna

Senator  w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W końcu września 1939 współorganizował działalność konspiracyjną; przewodniczący Zarządu Okręgu Lublin organizacji Orzeł Biały, komisarz cywilny i zastępca komendanta Okręgu Lublin Służby Zwycięstwu Polski; aresztowany przez gestapo 30.03.1940 w swoim majątku Dzierzkowice (pow. Kraśnik); po ciężkim śledztwie w więzieniu na zamku w Lublinie rozstrzelany w egzekucji zbiorowej 29.06.1940 w Rurach Jezuickich k. Lublina. Wraz z nim zginęła 21-letnia córka Halina Lelkówna, studentka KUL, łączniczka Komendy Okręgu ZWZ.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1941 w USC Lublin; PSB, t. XVII, Kraków 1972, s. 17–18; Hitlerowskie więzienie na zamku w Lublinie 1939–1944, pod red. Zygmunta Mańkowskiego, Lublin 1988, s. 86, 197, 459; Kto był kim... s. 526; Ireneusz Caban, Ludzie lubelskiego okręgu Armii Krajowej, Lublin 1995; Wiktor Cygan, Słownik biograficzny..., t. 2, Warszawa 1998, s. 96–98; Alina Gałan, „Akcja AB” na Lubelszczyźnie, w: Biuletyn IPN nr 12–1, 2003–2004, s. 53; Posłowie i senatorowie..., t. III, s. 324–325; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.19, 31, 83; list Ireny Ronek z Lublina z 1993.