logo logo

Historia

Senator Stefan Rydel [własność rodziny].

Stefan Rydel

1892-1975; ziemianin (majątek: Podolany koło Pińczowa); członek kieleckiej Rady Powiatowej; członek Wydziału Powiatowego i Rady Wojewódzkiej w Kielcach; radca kieleckiej Izby Rolniczej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmobilizowany 30.08.1939; w czasie kampanii wrześniowej walczył w Grupie Operacyjnej „Polesie”; 1939–1945 w niewoli niemieckiej w oflagach: II B Arnswalde i II C Woldenberg.

Po odzyskaniu wolności wrócił do Polski; na podstawie reformy rolnej odebrano mu majątek, ale przez pewien czas mógł mieszkać w swoim dworze; 1945–1951 pracował jako magazynier w cukrowni „Łubna” w Kazimierzy Wielkiej; przeniósł się z rodziną do Wrocławia; 1951–1967 pracował w cukrowni „Klecina” we Wrocławiu; w 1967 przeszedł na rentę.

Zmarł 12.01.1975 we Wrocławiu; pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim (pole 41, grób 267).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Wrocław; teczka personalna (archiwum cukrowni „Klecina” we Wrocławiu, w: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 545; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 26, 27, 155, 435-436; informacje Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu z 2012; informacje Stanisława M. Przybyszewskiego z Kazimierzy Wielkiej z 2007 i córki Marii Kmity z Mysłowic z 2012.