logo logo

Historia

Senator Tadeusz Dworakowski [własność rodziny].

Tadeusz Dworakowski

1881-1956; ziemianin (majątek Przewały, pow. Włodzimierz); starosta we Włodawie; 1919–1920 starosta w Kowlu; od 1921 wicewojewoda, a od 1922 p.o. wojewoda wołyński; od 1923 prezes Związku Ziemian Wołynia.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935; 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany we wrześniu 1939 w Równem, więziony w Kowlu, od sierpnia 1940 we Włodzimierzu Wołyńskim, Kijowie, w Starobielsku (od wiosny 1941), Aktiubińsku; zwolniony na mocy układu Sikorski–Majski, wstąpił do armii gen. Andersa; po ewakuacji z ZSRR w 1942 przez Iran dotarł do Rodezji, gdzie pracował jako nauczyciel w polskim gimnazjum; ojciec trzech synów: Jerzego zamordowanego w 1940 w Katyniu, Tomasza, zastrzelonego przez policjanta ukraińskiego w 1942 w Olesku, Zygmunta, zamordowanego w grudniu 1944 w Lublinie z wyroku sądu Polski Ludowej.

Osiadł w Wielkiej Brytanii.

Zmarł 8.05.1956 w Penley (Walia, Wielka Brytania); pochowany na cmentarzu we Wrexham.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Maelor; „Rocznik Polonii 1958–59”, Londyn 1958, s. 411; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 507; Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 1994, t. 2, s. 39–40; Konstanty Rdułtowski, Notatki z wygnania, Warszawa-Wrocław 1996, s. 133, 146; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 441–442; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939–1941, w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, Rzeszów-Warszawa 2005, s. 165–166; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.16, 37, 59, 236-237;  informacje wnuków z 2010: Jacka Dworakowskiego z Australii i Jerzego Dworakowskiego z Bolesławca oraz krewnego Rolanda Lippika z Bolesławca (tu: aresztowany w 1939 w Łucku).