logo logo

Historia

Senator Tadeusz Potworowski [wlasność prywatna].

Tadeusz Potworowski

1882-1949; ziemianin, administrator majątku Hulcze i Przewodów (pow. Sokal); wiceprezes Związku Ziemian; po 1918 r. marszałek pow. sokalskiego do czasu przejęcia władzy przez starostę; komisarz rządowy Hulcz; członek Lwowskiej Izby Rolniczej; prezes Zrzeszenia Producentów Spirytusu; prezes Małopolskiego
Towarzystwa Rolniczego.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930;

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Do końca wojny gospodarował w majątku Hulcze.

Od 1945 współorganizator przemysłu gorzelniczego; dyrektor krakowskiego oddziału firmy „Zgorol”; kierownik kursów gorzelniczych „Zgorolu” w Krakowie.

Zmarł 8.09.1949 w Krakowie; pochowany na cmentarzu Rakowickim (kw. He-II-10).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; PSB, t. XXVIII, Kraków 1984–1985, s. 269–270; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 540; Ziemianie Polscy XX wieku, cz. 4, Warszawa 1998, s. 125–126; Dezydery Chłapowski, Potworowscy. Kronika rodzinna, Warszawa 2002, s. 37–38; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 425; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s. 26, 132-134; informacje wnuka Tadeusza Potworowskiego z Wielkiej Brytanii z 2010.