logo logo

Historia

Senator Brzeziński [własność rodziny].

Tomasz Brzeziński

1872–1940; rolnik w Bałdrzychowie; członek Sejmiku Powiatowego w Łęczycy; członek zarządu Centralnego Związku Kółek Rolniczych.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny ukrywał się w lesie, w okolicy Bałdrzychowa; 10.04.1940 aresztowany przez Niemców; 6.05.1940 wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau (nr obozowy 8168); 26.06.1940 przewieziony do obozu Mauthausen, pracował m.in. przy budowie nasypu kolejowego; zmarł 11.08.1940 w Mauthausen, komando Gusen.
Syn senatora zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Zobacz na mapie

Źródła

Telegram komendanta obozu koncentracyjnego z 11.08.1940 zawiadamiający rodzinę o zgonie; akt zgonu z USC w Mauthausen-Marbach (Austria) sporządzony w 1940 (tu data zgonu: 11.08.1940; odpis uzyskany przez rodzinę w 1980); w 1958 uznany sądownie za zmarłego w Dachau 28.08.1940, na tej podstawie sporządzono akt zgonu w 1960 w USC Poddębice; Mieczysław Cieniak, z Łęczycy do Gusen, „Ziemia Łęczycka”, 1958, nr 12, s. 3 (tu miejsce zgonu: Gusen); Wincenty Gortat, Zakładnicy z pierwszego miliona, Londyn 1975, s. 97, 104 i in.; Kto był kim…, s. 501; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 219, t. II, s. 352; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.20, 31, 85; informacje: Internationale Suchdienst w Bad Arolsen z 1995 (tu: 11.08.1940, Mauthausen-Gusen); PCK z 1980 (Mauthausen, komando Gusen lub Quarz); wnuczki Marii Maciejewskiej z Bałdrzychowa z 1996.