logo logo

Historia

Senator Tomasz Szymański [własność rodziny].

Tomasz Szymański

1865-1953; notariusz w Nasielsku i Turku; na przełomie XIX i XX w. sekretarz Sądu Okręgowego w Warszawie; 1920–1923 radny Rady Miejskiej w Turku; przewodniczący Zarządu Powiatowego OZN w Turku.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wysiedlony przez Niemców z Turku; całą okupację do powstania warszawskiego przeżył w Warszawie, u córki Zofii Langner; 2.08.1944 ranny, wysiedlony wraz z ludnością cywilną do Pruszkowa, a następnie do Krakowa; stracił cały dobytek; córka zginęła w czasie powstania.

Powrócił do Turku; do 1947 sędzia miejscowego Sądu Grodzkiego oraz notariusz.

Zmarł 11.11.1953 w Turku; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym, tzw. starym; około 1998 nagrobek rozebrano, a miejsce przeznaczono na pogrzebanie obcej osoby.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Turek; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 553; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.209; informacje wnuków z 1997: Zbigniewa Domańskiego z Warszawy oraz Haliny Domańskiej z Łodzi.